We Love EO

CPTG Certifikat

CPTG je registrirana blagovna znamka podjetja Doterra. Gre za interni standard podjetja, ki zagotavlja, da so eterična olja Doterra čista eterična olja in tako varna za uporabo/uživanje pri ljudeh in živalih. CPTG standard je podjetje razvilo z namenom razločevanja visokokvalitetnih čistih eteričnih olj od eteričnih olj, ki so lahko za uporabnika škodljiva ali celo strupena. Gre za postopek testiranja, ki posameznemu eteričnemu olju zagotavlja čistost in učinkovitost, saj je le-to podvrženo strogemu in temeljitemu testiranju v skladu z najvišjimi zahtevami. Le tako je uporabnik lahko prepričan, da mu eterično olje, ki se prodaja pod blagovno znamko Doterra, prinaša najkvalitetnejše aktivne sestavine in da ne vsebuje ponaredkov in škodljivih sestavin. Protokol testiranja zahteva uporabo neodvisnih laboratorijev, ki niso financirani s strani vladnih organizacij in agencij, saj se le tako lahko zagotavlja tudi neodvisno testiranje.

Najpomembnejša karakteristika eteričnega olja je njegova čistost, ki se jo lahko doseže le z ustreznimi metodami vzgajanja rastlin, njihove rasti, žetve (pobiranja, nabiranja) in destilacije. Zaradi proizvodnje sintetičnih različic eteričnih olj je brez ustreznih znanstvenih analiz čistost posameznega eteričnega olja nemogoče določiti z zadostno natančnostjo. Zagotavljanje kakovosti tako za proizvajalce naravnih eteričnih olj predstavlja velik izziv. Na kratko gre pri postopku testiranja v okviru CPTG standarda za preizkus posamičnega eteričnega olja v petih korakih oziroma po petih metodah testiranja:

Plinska kromatografija: po destilaciji eteričnega olja iz različnih delov rastlin se testira kemijska sestava vzorcev (hlapljive komponente pošljejo čez t.i. plinski kromatograf, ki izvaja meritve, s katerimi se ugotovi prisotnost posameznih sestavin in njihov delež v posameznem eteričnem olju).

Masna spektrometrija: Vzorci eteričnih olj so nato ocenjeni tudi po teži vsake posamezne sestavine, da se zagotovi dodaten vpogled v čistost eteričnega olja, s tem ko se odkriva prisotnost neesencialnih oziroma nearomatičnih sestavin v olju, kot so npr. težke kovine, onesnaževalci okolja, ki niso bili razvidni iz vzorca eteričnega olja tekom prve metode testiranja. Kombinacijo prve in druge metode poznamo tudi pod kratico GC/MS test.

FTIR Skeniranje (Fourier Transform Infrared Spectroscopy): po izvedenem GC/MS testu gre eterično olje v proizvodnjo čez postopek polnjenja v embalaže. Preden je posamezna serija proizvodov namenjena končnim uporabnikom, se jo zadrži v izolaciji, kjer se opravijo še dodatna testiranja, namenjena dodatnim analizam kvalitete in sestave posameznega eteričnega olja. Pri navedeni metodi je merjena količina svetlobe, ki preko svetlobnega žarka prodira čez vzorec in jo posamezne sestavine vsrkajo vase, rezultati meritev pa se primerjajo s podatki starejših baz, da bi se vseskozi zagotavljalo upoštevanje sestave posameznega olja v skladu s standardom CPTG.

Mikrobiološko testiranje: Preden gre proizvedena serija eteričnih olj iz izoliranega območja v nadaljnji proces, je potrebno izključiti tudi t.i. bio tveganja, kot je prisotnost bakterij, glivic in plesni. Pri vzorcih posamezne serije se v kontroliranem okolju v obdobju inkubacije preverja rast mikrobov, da bi se preprečilo, da bi s končnim proizvodom uporabnik eteričnega olja zaradi postopka polnjenja in označevanja prejel tudi zdravju škodljive mikroorganizme.

Organoleptično testiranje: je korak v testiranju, kjer v proces kontroliranja kakovosti posameznega eteričnega olja poseže tudi človeška roka, in sicer gre za tiste atribute eteričnega olja, ki jih lahko preizkusimo z okušanjem, opazovanjem, dotikanjem, vonjanjem, vse od začetka verige pri gojiteljih rastlin, preko analitikov, proizvodnih delavcev do končnega uporabnika. Postopek pridobivanja eteričnih olj se sicer v veliki meri odvija preko mehanizacije, vendar so izkušnje in modrost dolgoletnih Doterrinih strokovnjakov nepogrešljivi del CPTG standarda zagotavljanja in kontroliranja kakovosti izdelkov doTERRA.

Oglejte si en kratek video kako potekajo testiranja, da boste besede prenesli še v sliko.